روز پدر

دسته گل رز آبی 31 شاخه کد 21926

قیمت اصلی 2,480,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,356,000 تومان است.

دسته گل رز آبی 17 شاخه کد 21916

قیمت اصلی 1,360,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,292,000 تومان است.

دسته گل رز آبی 21 شاخه کد 21917

قیمت اصلی 1,680,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,596,000 تومان است.

دسته گل رز آبی 5 شاخه کد 21891

قیمت اصلی 400,000 تومان بود.قیمت فعلی 380,000 تومان است.

دسته گل رز آبی 15 شاخه کد 21908

قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,140,000 تومان است.

دسته گل رز آبی 11 شاخه کد 21902

قیمت اصلی 880,000 تومان بود.قیمت فعلی 836,000 تومان است.

دسته گل رز آبی 7شاخه کد 21896

قیمت اصلی 560,000 تومان بود.قیمت فعلی 532,000 تومان است.

كاکتوس با گلدان فنجانی طوسی کد 21085

قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 240,000 تومان است.

كاکتوس با گلدان فنجانی نارنجی کد21007

قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 240,000 تومان است.

كاکتوس با گلدان فنجانی صورتی کد 13489

قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 240,000 تومان است.

كاکتوس با گلدان فنجانی زرد کد 727

قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 240,000 تومان است.

کاکتوس با گلدان فنجانی بنفش کد 11499 

قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 240,000 تومان است.

كاکتوس با گلدان فنجانی سفید کد 13464 

قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 240,000 تومان است.

دسته گل رز آبی و ژپسوفیلا کد 20213

قیمت اصلی 2,750,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,612,500 تومان است.

دسته گل بزرگ رز آبی کد 20273

قیمت اصلی 3,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,135,000 تومان است.