لطفا گوشی را به حالت عمودی تغییر دهید

فرزیا زرد

bakhtar-178توجه

به دلیل ثابت نبودن رنگ گل ها و گیاهان موجود در فصول مختلف و همچنین تغییرات در رنگ و طرح بسته بندی های سبد، باکس و ... ممکن است تغییرات جزئی در طرح و رنگ سفارشات به وجود آید

مشخصات محصول: یک دسته گل فرزیا زرد بدون دیزاین و گلدان . این گل زیبا گلی معطر و زیباست .گلی فصلی که در بهار و زمستان موجود است
مشخصات محصول
ترکیبات فرزیا
رنگ زرد
نوع گل شاخه بریده

محصولات مشابه