لطفا گوشی را به حالت عمودی تغییر دهید

یک شاخه شبو

bakhtar-152توجه

به دلیل ثابت نبودن رنگ گل ها و گیاهان موجود در فصول مختلف و همچنین تغییرات در رنگ و طرح بسته بندی های سبد، باکس و ... ممکن است تغییرات جزئی در طرح و رنگ سفارشات به وجود آید

مشخصات محصول: گل شبو شاخه بریده، قیمت محاسبه شده ، قیمت یک شاخه میباشد.
مشخصات محصول
ترکیبات شبو
رنگ سفید
نوع گل شاخه بریده

محصولات مشابه