لطفا گوشی را به حالت عمودی تغییر دهید

یک شاخه ارکیده دندروبیوم یاسی

bakhtar-141توجه

به دلیل ثابت نبودن رنگ گل ها و گیاهان موجود در فصول مختلف و همچنین تغییرات در رنگ و طرح بسته بندی های سبد، باکس و ... ممکن است تغییرات جزئی در طرح و رنگ سفارشات به وجود آید

مشخصات محصول:
مشخصات محصول
ترکیبات ارکیده دندروبیوم
رنگ یاسی
نوع گل شاخه بریده

محصولات مشابه