لطفا گوشی را به حالت عمودی تغییر دهید

گل نرگس جانکی

bakhtar-132توجه

به دلیل ثابت نبودن رنگ گل ها و گیاهان موجود در فصول مختلف و همچنین تغییرات در رنگ و طرح بسته بندی های سبد، باکس و ... ممکن است تغییرات جزئی در طرح و رنگ سفارشات به وجود آید

مشخصات محصول: گل نرگس جانکی شاخه بریده، قیمت محاسبه شده ، قیمت 1 شاخه میباشد.
مشخصات محصول
ترکیبات گل نرگس
رنگ زرد
نوع گل شاخه بریده

محصولات مشابه