لطفا گوشی را به حالت عمودی تغییر دهید

یک شاخه رزهلندی

bakhtar-128

18000 تومانتوجه

به دلیل ثابت نبودن رنگ گل ها و گیاهان موجود در فصول مختلف و همچنین تغییرات در رنگ و طرح بسته بندی های سبد، باکس و ... ممکن است تغییرات جزئی در طرح و رنگ سفارشات به وجود آید

مشخصات محصول: رز هلندی شاخه بریده، قیمت محاسبه شده ، قیمت 1 شاخه میباشد.
مشخصات محصول
ترکیبات رز هلندی
رنگ لب ماتیکی
نوع گل رز هلندی

محصولات مشابه