لطفا گوشی را به حالت عمودی تغییر دهید

پایه گل ختم یک طبقه

bakhtar-1154

1766000 تومانتوجه

به دلیل ثابت نبودن رنگ گل ها و گیاهان موجود در فصول مختلف و همچنین تغییرات در رنگ و طرح بسته بندی های سبد، باکس و ... ممکن است تغییرات جزئی در طرح و رنگ سفارشات به وجود آید

مشخصات محصول: پایه گل 1 طبقه با گل های گلایل، داوودی، لیسیانتوس، لیلیوم که همگی به رنگ سفید می باشد. این پایه گل برای مناسب های ترحیم، یاد بود، تسلیت و . . .می باشد. این پایه گل به همراه برگ آرایی و گل گلایل در کناره ها و لیلیوم و داوودی، لیسیانتوس در وسط آن یک دیزاین خاص و جلوه پسندی را ایجاد کرده است.

محصولات مشابه