لطفا گوشی را به حالت عمودی تغییر دهید

سبزه سبدی

bakhtar-94توجه

به دلیل ثابت نبودن رنگ گل ها و گیاهان موجود در فصول مختلف و همچنین تغییرات در رنگ و طرح بسته بندی های سبد، باکس و ... ممکن است تغییرات جزئی در طرح و رنگ سفارشات به وجود آید

محصولات مشابه

مشخصات محصول: سبزه سبدی، با بذر ماش، ویژه نوروز میباشد. زمان تحویل این محصول حدود 1 ساعت بعد از انجام سفارش میباشد