لطفا گوشی را به حالت عمودی تغییر دهید

سبد پایه دار با لیلیوم و آنتریوم

bakhtar-903

1155000 تومانتوجه

به دلیل ثابت نبودن رنگ گل ها و گیاهان موجود در فصول مختلف و همچنین تغییرات در رنگ و طرح بسته بندی های سبد، باکس و ... ممکن است تغییرات جزئی در طرح و رنگ سفارشات به وجود آید

محصولات مشابه

مشخصات محصول: سبد پایه داربادیزاین ویژه باگل های ،لیلیوم،آنتوریوم،لیسانتوس -همچنین با برگ آرایی ویژه تزئین شده است
مشخصات محصول
ترکیبات لیلیوم،آنتوریوم،لیسانتوس
وزن حدود 15کیلو گرم
رنگ سفید،قرمز
ابعاد ارتفاع:180سانت-طول:80سانت-عرض:50سانت
نوع پایه گل