لطفا گوشی را به حالت عمودی تغییر دهید
fa

تماس با ما : 337 70 448 9821+

سبد پایه دار با ارکیده سفید و آنتریوم

bakhtar-895

3315000 تومانتوجه

به دلیل ثابت نبودن رنگ گل ها و گیاهان موجود در فصول مختلف و همچنین تغییرات در رنگ و طرح بسته بندی های سبد، باکس و ... ممکن است تغییرات جزئی در طرح و رنگ سفارشات به وجود آید

مشخصات محصول: سبد پایه داربادیزاین ویژه باگل های ،لیلیوم،آنتوریوم،ارکیده فلونابسیس،ارکیده دندربیوم -همچنین با برگ آرایی ویژه تزئین شده است
مشخصات محصول
ترکیبات لیلیوم،آنتوریوم،ارکیده فلونابسیس،ارکیده دندربیوم
وزن حدود 15کیلوگرم
رنگ سفید،صورتی
ابعاد ارتفاع:130سانت-طول:70سانت-عرض:40سانت
نوع پایه گل