لطفا گوشی را به حالت عمودی تغییر دهید
fa

تماس با ما : 337 70 448 9821+

کودبوته آنتریم

bakhtar-315

6480 تومانتوجه

به دلیل ثابت نبودن رنگ گل ها و گیاهان موجود در فصول مختلف و همچنین تغییرات در رنگ و طرح بسته بندی های سبد، باکس و ... ممکن است تغییرات جزئی در طرح و رنگ سفارشات به وجود آید

مشخصات محصول: این گیاه نیز به شرایط خاص با هوای مرطوب و یکنواخت جنگلی دارد. درجه حرارت در تابستان 25-35 درجه و هر 3تا 4 روز یکبار آبیاری می شود و در زمستان دمای 16درجه و آبدهی به هفته ای یکبار کاهش یابد از تابش نور مستقیم خورشید محفوظ بماند .در محل پور نور اتاق قرار دهید و به طور مرتب سطح برگها آب پاشی شود. در صورت مناسب نبودن نور کافی و آبیاری بیش از حد گلدهی بوته کمتر می شود یا اصلا گل نمی دهد. در زمستان به مدت 6 هفته کود دهی لازم نیست. #کود معدنی آلی به حالت سوسپانسیون #کربن آلی با منشاء زیستی 3% قابل حل در آب 3% #تحریک رشد جوانه و گل در گیاه #حاوی مواد چسبنده و انتقال دهنده که جذب از طریق برگها را بهبود می بخشد. ## 10 میلی لیتر از محلول را در نیم لیتر آب حل کنید و هر 10-14 روز یکبار با این محلول گیاه را آبپاشی و آبیاری نمائید.