لطفا گوشی را به حالت عمودی تغییر دهید
fa

تماس با ما : 337 70 448 9821+

کودکاکتوس

bakhtar-313

6480 تومانتوجه

به دلیل ثابت نبودن رنگ گل ها و گیاهان موجود در فصول مختلف و همچنین تغییرات در رنگ و طرح بسته بندی های سبد، باکس و ... ممکن است تغییرات جزئی در طرح و رنگ سفارشات به وجود آید

مشخصات محصول: این محلول مخصوص جهت تضمین رشد متعادل و گلدهی فرموله شده است. تهویه خوب هوا و نور خورشید مستقیم و زهکشی خاک (جهت جلوگیری از پوسیدگی ریشه) از نکات ضروری نگهداری کاکتوس است. آبیاری کاکتوس بهتر است هر هفته یکبار انجام شود و از آبیاری بیش از حد جلوگیری شود. کاکتوس از اواخر پائیز تا اواسط زمستان نیاز جدی به آبدهی و کوددهی ندارد. 10ml داخل نیم لیتر آب حل شود و هنگام آبیاری استفاده شود . #حاوی فرمولهای همسان جدید(با خاصیت چسبندگی و انتقال دهندگی) جهت بهبود جذب #افزایش میزان قند و بهبود دهنده حجم کاکتوس #توجه : قبل از مصرف تکان دهید