لطفا گوشی را به حالت عمودی تغییر دهید
fa

تماس با ما : 337 70 448 9821+

کودگلهای شاخه بریده

bakhtar-310

6480 تومانتوجه

به دلیل ثابت نبودن رنگ گل ها و گیاهان موجود در فصول مختلف و همچنین تغییرات در رنگ و طرح بسته بندی های سبد، باکس و ... ممکن است تغییرات جزئی در طرح و رنگ سفارشات به وجود آید

مشخصات محصول: چون از ریشه که منبع تغذیه آنها است جدا می شوند زود پژمرده می شود. کارشناسان برای افزایش زمان ماندگاری این گلها چند توصیه دارند: محلول که حاوی مواد شکری تمیز کننده است. هم اینکه غذای کامل برای گلهای شاخه بریده می باشد و هم از پژمردگی و افسردگی گلها جلوگیری می کند. هر چه ساقه بلندتر باشد زودتر گل پژمرده می شود و چون آوندها به سختی عمل آبکشی را انجانم می دهند پس به مرور ساقه ها را توسط تیغ تیز به صورت مورب کوتاه کنید . هر چه آب خنک تر باشد ماندگاری گلها بیشتر می ..شود 15ml در نیم لیتر آب مصرف می شود.