لطفا گوشی را به حالت عمودی تغییر دهید
fa

تماس با ما : 337 70 448 9821+

کود انرژیل

bakhtar-308

6480 تومانتوجه

به دلیل ثابت نبودن رنگ گل ها و گیاهان موجود در فصول مختلف و همچنین تغییرات در رنگ و طرح بسته بندی های سبد، باکس و ... ممکن است تغییرات جزئی در طرح و رنگ سفارشات به وجود آید

مشخصات محصول: حاوی مواد عالی و هورمون های مخصوص ریشه دار کردن قلمه می باشد، این محلول کمک موثری به ریشه زایی برگ یا قلمه تازه جدا شده از منبع می باشد ، و از فاسد شدن قلمه جلویری می کند. قلمه را به مدت 60 ثانیه در محلول قرار می دهیم و سپس در بستر کشت نشاء می کنیم