لطفا گوشی را به حالت عمودی تغییر دهید
fa

تماس با ما : 337 70 448 9821+

کودبونسای

bakhtar-306

5400 تومانتوجه

به دلیل ثابت نبودن رنگ گل ها و گیاهان موجود در فصول مختلف و همچنین تغییرات در رنگ و طرح بسته بندی های سبد، باکس و ... ممکن است تغییرات جزئی در طرح و رنگ سفارشات به وجود آید

مشخصات محصول: بونسای به علت رشد در یک محیط محدود ، از نظر تبادلات غذایی با درختانی که در باغچه یا جنگل رشد می کنند متفاوت است. خاک باید همزمان خاصیت زهکشی ، نگهداری، آب و مواد غذایی را داشته باشد . چون این درخت از محل تولید خود که بسیار مرطوب و شرجی بوده وارد یک محیط خشک مانند کشورما می شود عموما با تنش همراه می شوند هر2 هفته یکبار 10ml از محلول را در نیم لیتر آب حل کرده و درخت را آبیاری و محلول پاشی نمایید. #حاوی نیتروژنها ، اسیدهای آمینه بوده و باعث بهبود فعالیت خاک می شود. #حاوی اسیدهیومیک واسیدفولویک مشتق شده از جلبک دریایی می باشد تا درخت را در حالت شادابی و باروری حفظ کند. #تحریک فرآیند آنزیمی،تکثیر و تولید میکرو اورگانیسمها #مناسب جهت برطرف کردن تنشهای محیطی گیاه "توجه:قبل از مصرف تکان دهید"