لطفا گوشی را به حالت عمودی تغییر دهید
fa

تماس با ما : 337 70 448 9821+

کودگیاهان آپارتمانی گیاهان سبز درجه عالی

bakhtar-305

5400 تومانتوجه

به دلیل ثابت نبودن رنگ گل ها و گیاهان موجود در فصول مختلف و همچنین تغییرات در رنگ و طرح بسته بندی های سبد، باکس و ... ممکن است تغییرات جزئی در طرح و رنگ سفارشات به وجود آید

مشخصات محصول: این محصول تولید ایران بوده و مواد اولیه آن ایتالیائی میباشد. تمام آزمایش های لازم در محصول انجام شده و از نظر اثر پذیری نسبت به اکثر کودها یموجود در بازار برتر او موثر تر می باشد. در گیاهان اپارتمانی با وجود تنوع زیاد ،نیاز به نور هم متغییر است، اما آنچه مسلم است نساز تمامی گیاهان داخلی به نور خورشید به طور مستقیم و غیر مستقیم به میزان کافی است . نور زیاد برگها را جمع می کند.آبیاری باید بیشتر باشد(گاهی 10 تا 15 روز) و در هوای گرم تا هفته ای 3بار هم می رسد .در گیاهان آپارتمانی چون محیط تغذیه گیاه کوچک است و ریشه هم فضای محدودی برای تغذیه دارد کود دهی به گیاه اجتناب ناپذیر است. این کود حاوی کلیه عناصر میکرو و ماکرو و مواد آلی و معدنی مورد نیاز همراه با هورمونهای تقویتی برای یاه می باشد ،) 10ml( در نیم لیتر آب حل کرده و 10 روز یکبار یاه را توسط این محلول آبیاری کنید. #حاوی اسیدهای آمینه که باعث تجزیه و جذب بهتر مواد توسط ریشه می باشد. #به جز ترکیبات قلیایی با اغلب آفت کشها قابل اختلال است. #حاوی کلات ریز مغذی های روی ،آهن ،منگنز، مس و عناصر بر و مولیبدن به صورت مایع است. #حاوی عناصر npk به صورت مساوی جهت رشد و نمو کلیه گونه های گیاهی #حاوی عناصر npk بصورت مساوی جهت رشد و نمو کلیه گونه های گیاهی # هورمون ها و کربن آلی آبیاری یا محلول پاشی