لطفا گوشی را به حالت عمودی تغییر دهید
fa

تماس با ما : 337 70 448 9821+

لیلیوم شاخه بریده نارنجی

bakhtar-189

80000 تومانتوجه

به دلیل ثابت نبودن رنگ گل ها و گیاهان موجود در فصول مختلف و همچنین تغییرات در رنگ و طرح بسته بندی های سبد، باکس و ... ممکن است تغییرات جزئی در طرح و رنگ سفارشات به وجود آید

مشخصات محصول: گل لیلیوم شاخه بریده قیمت تعیین شده برای یک شاخه محاسبه شده است.
مشخصات محصول
ترکیبات لیلیوم
رنگ نارنجی
نوع گل شاخه بریده