لطفا گوشی را به حالت عمودی تغییر دهید
fa

تماس با ما : 337 70 448 9821+

گل صد تومانی زرشکی

bakhtar-186توجه

به دلیل ثابت نبودن رنگ گل ها و گیاهان موجود در فصول مختلف و همچنین تغییرات در رنگ و طرح بسته بندی های سبد، باکس و ... ممکن است تغییرات جزئی در طرح و رنگ سفارشات به وجود آید

مشخصات محصول: گل شاخه بریده پیونی یا صد تومانی قیمت تعیین شده برای یک شاخه محاسبه شده است.
مشخصات محصول
ترکیبات گل صد تومانی - پیونی
رنگ زرشکی
نوع گل شاخه بریده