لطفا گوشی را به حالت عمودی تغییر دهید
fa

تماس با ما : 337 70 448 9821+

یک دسته فرزیا

bakhtar-175توجه

به دلیل ثابت نبودن رنگ گل ها و گیاهان موجود در فصول مختلف و همچنین تغییرات در رنگ و طرح بسته بندی های سبد، باکس و ... ممکن است تغییرات جزئی در طرح و رنگ سفارشات به وجود آید

مشخصات محصول: گل فرزیا شاخه بریده
مشخصات محصول
ترکیبات فرزیا
رنگ نارنجی
نوع گل شاخه بریده