لطفا گوشی را به حالت عمودی تغییر دهید

جام شیشه ای پایه دار70 سانت

bakhtar-1112توجه

به دلیل ثابت نبودن رنگ گل ها و گیاهان موجود در فصول مختلف و همچنین تغییرات در رنگ و طرح بسته بندی های سبد، باکس و ... ممکن است تغییرات جزئی در طرح و رنگ سفارشات به وجود آید

محصولات مشابه

مشخصات محصول: جام شیشه ای پایه دار با ارتفاع 70 سانتی متر و قطر 15 سانتی متر یک محصول ایرانی مناسب کل آرایی می باشد.
مشخصات محصول
عرض قطر: 15 سانتی متر
ارتفاع حدود 50 سانتی متر
جنس شیشه ای