لطفا گوشی را به حالت عمودی تغییر دهید

زنبق یاسی

bakhtar-111توجه

به دلیل ثابت نبودن رنگ گل ها و گیاهان موجود در فصول مختلف و همچنین تغییرات در رنگ و طرح بسته بندی های سبد، باکس و ... ممکن است تغییرات جزئی در طرح و رنگ سفارشات به وجود آید

محصولات مشابه

مشخصات محصول:
مشخصات محصول
ترکیبات زنبق یاسی
رنگ یاسی
نوع گل شاخه بریده