لطفا گوشی را به حالت عمودی تغییر دهید

حالت نمایش
جدول
لیست

تعداد محصول (36)

bakhtar-2029
گل ارکیده فلونوپسیس یک گیاه زیبا در رنگ های مختلف می باشد. بابت هر گل ارکیده مبلغ 30 هزار تمان می باشد. در صورتی که تعداد 5 گل در هر شاه باشد مبلغ 150هزار تومان می شود. شمامی توانید سفارش تعداد گل را بدهید.
bakhtar-220
پسته دریایی که به آن دوش هم میگویند. قیمت برای هر شاخه می باشد. قیمت این گلدان میتواند بسته به نوع گلدان و تعداد گل به کار رفته متغیر باشد. زمان تحویل این محصول 3 ساعت بعد از انجام سفارش می باشد.
bakhtar-185
گل شاخه بریده لیاتریس قیمت تعیین شده برای یک شاخه محاسبه شده است.
bakhtar-181
یک دسته گل کرزنتیا صورتی بدون دیزاین و گلدان
bakhtar-179
یک دسته گل کرزنتیا نارنجی بدون دیزاین و گلدان
bakhtar-174
کرزنتیا شاخه بریده. بدون دیزاین و گلدان داوودی مینیاتوری
bakhtar-173
یک دسته گل کرزنتیا شاخه بریده داوودی مینیاتوری .. بدون دیزاین و گلدان
bakhtar-165
گل لیسیانتوس شاخه بریده، قیمت محاسبه شده ، قیمت 1 دسته میباشد.
bakhtar-164
گل لیسیانتوس شاخه بریده ، قیمت محاسبه شده ، قیمت 1 دسته میباشد.بدون گلدان و دیزاین
bakhtar-162
گل شاخه بریده گلایل، قیمت محاسبه شده ، قیمت یک شاخه میباشد.بدون دیزاین و گلدان
bakhtar-131
گل مریم شاخه بریده، قیمت محاسبه شده ، قیمت 1 شاخه میباشد.
bakhtar-1969
گل هورتانسیا یک گل زیبا با رنگ های آبی - صورتی به صورت شاخه ای می باشد.