لطفا گوشی را به حالت عمودی تغییر دهید

حالت نمایش
جدول
لیست

تعداد محصول (36)

bakhtar-2029
گل ارکیده فلونوپسیس یک گیاه زیبا در رنگ های مختلف می باشد. شمامی توانید سفارش تعداد گل را بدهید. در نظر داشته باشید قیمت درج شده قیمت 1 گل می باشد نه شاخه گل. شما می توانید در هنگام سفارش می توانید تعداد گل ها و رنگ گلش را انتخاب کنید
bakhtar-1360
نرگس شیراز از نوع مرغوب و معطر می باشد و عموما نرگس شهرستان بهبهان می باشد این محصول در اواخر پائیز تا اواخر اسفند موجود خواهد بود.
bakhtar-185
گل شاخه بریده لیاتریس قیمت تعیین شده برای یک شاخه محاسبه شده است.
bakhtar-181
یک دسته گل کرزنتیا صورتی بدون دیزاین و گلدان
bakhtar-179
یک دسته گل کرزنتیا نارنجی بدون دیزاین و گلدان
bakhtar-174
کرزنتیا شاخه بریده. بدون دیزاین و گلدان داوودی مینیاتوری
bakhtar-173
یک دسته گل کرزنتیا شاخه بریده داوودی مینیاتوری .. بدون دیزاین و گلدان
bakhtar-165
گل لیسیانتوس شاخه بریده، قیمت محاسبه شده ، قیمت 1 دسته میباشد.
bakhtar-164
گل لیسیانتوس شاخه بریده ، قیمت محاسبه شده ، قیمت 1 دسته میباشد.بدون گلدان و دیزاین
bakhtar-162
گل شاخه بریده گلایل، قیمت محاسبه شده ، قیمت یک شاخه میباشد.بدون دیزاین و گلدان
bakhtar-131
<p>گل مریم شاخه بریده، قیمت محاسبه شده ، قیمت 1 شاخه میباشد.</p>
bakhtar-1969
گل هورتانسیا یک گل زیبا با رنگ های آبی - صورتی به صورت شاخه ای می باشد.